Posts

Is the era of management over?

Con đường phát triển sự nghiệp của một developer ở Việt Nam (part 3)

Con đường phát triển sự nghiệp của một developer ở Việt Nam (Part 2)

Phố sách Hà Nội

10 câu hỏi nên trả lời trước khi bắt đầu dự án (Part 2)

10 câu hỏi nên trả lời trước khi dự án bắt đầu. (Part 1)

Chuyện chửi bậy trong dự án

Nói chuyện sao cho người khác hiểu, tưởng dễ mà không có dễ

Bỏ Tết ta hay giữ Tết ta

Ở thời đại của smartphone

Con đường phát triển sự nghiệp của một developer ở Việt Nam (Part 1)